Interne odluke ovlaštenika ribolovnog prava uvrštenih u reviziju gospodarske osnove.    SRU "Lika" na ribolovnim vodama kojima upravlja propisuje za svoje članove, kao i za sve ostale sportske ribolovce koji ovdje love, sljedeća pravila:   1. Na svim ribolovnim vodama kojima gospodari SRU "Lika" Gospić svaki šaran teži od 8 kg mora se vratiti natrag u vodu po principu "ulovi i pusti".   2. Na ribolovnoj zoni kojom...

Saznajte više