Rijeka Bogdanica

Rijeka Bogdanica je lijeva pritoka rijeke Novčice.Nastaje spajanjem planinskih potoka s Velebita u mjestu Bogdanić po kom je i dobila ime.Od Bogdanića rijeka krivudavim i plitkim koritom teče kroz selo Kolakovicu prema Čanić gaju gdje je dubina korita nešto veća.Odatle teče ispod Kaniškog mosta prema «Sastavcima» sa rijekom Novčicom. Od ribljih vrsta obitavaju štuka, klen, šaran, linjak, som, sunčanica,crvenperka,bjelica,ostriž, uklija. U proljeće za vrijeme mrijesta mnoge riblje vrste dolaze uzvodno u pliće i toplije,a ujedno i bujnom vegetacijom obrasle dijelove toka da bi položile jajašca. Na rijeci se nalaze i brojna kupališta (Ruski kuk, Pločice,Malo,Veliko,Plaža kuk i Kaniški kuk) te nekoliko bentova preko kojih težaci prelaze rijeku radi obrade polja na suprotnoj obali.

  Ribolovna područja - Sve