Ribolovni šport na području Like započinje osnivanjem Ribarsko rakarskog društva u Gospiću između 1900. i 1910.g. Društvo je okupljalo građanstvo Gospića, a izdavalo je svoje novine "Glista".

Ribarsko društvo u Gospiću osnovano je 1927.g. sa dvadesetak članova. Godine 1932. Lika i Novčica poribljene su sa 250 komada jednogodišnjeg kalifornijskog mlađa pastrve, a 1933. i 1934.g. rijeka Lika nasađena je sa 4000 komada kalifornijske pastrve. Društvo 1933.g započima s rakolovom i 1934. g. od rakova osnova fond za izgradnju ribogojilišta pastrva u Brušanima.

Godine 1936. u vode je ubačen šaran,a s njim nekontrolirano i klen,sunčanica,grgeč,bjelica i ostala sitna riba tako da su novonasađene riblje vrste polako istisnule autohtone vrste pastrvu i ličkog pijora. Predradnje za izgradnju ribogojilišta kapaciteta milijun komada ikre počimaju 1935.g. ,a počima raditi 1939.g. Sportsko - ribarsko društvo Gospića je ujedno podiglo i jednu zgradu uz samo mrijestilište koja je bila uređena kao hotel i gostionica, a služila je i za primanje članova, gostiju i stranih turista.

U drugom svjetskom ratu mrijestilište je potpuno uništeno i obnova je počela 1953.g. Iste godine ribolovci su pristupili mriještenju oko 250 000 komada oplođene ikre. Godine 1954. u ličke rijeke pušteno je 375 000 komada pastrvskog mlađa proizvedenog u Brušanima. Godine 1958. ribogoilište u Brušanima imalo je kapacitet od 500 000 komada ikre, a proizvodilo je oko 200 000. komada. Nakon izgradnje jezera "Kruščica" u Kosinju gospićki ribari unijeli su i soma u vode Like, čiji su ulovljeni primjerci krajem osamdesetih godina bili teški preko 50 kg., a krajem devedesetih i oko 100 kg.

Krajem devedesetih godina ribnjak u Brušanima je potpuno zapušten i devastiran premda je to bilo desetljećima omiljeno izletište brojnih Gospićana koje je bilo poznato po spremanju specijaliteta od pastrve.